EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

24.11.2020 - Čiastka 131

335 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

23.11.2020 - Čiastka 130

330 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 3. novembra 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

331 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 3. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

332 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 3. novembra 2020 o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

333 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 11. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

334 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 11. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

20.11.2020 - Čiastka 129

322 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 3. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

323 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 3. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

324 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 3. novembra 2020, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

325 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 3. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

326 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 3. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

327 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

328 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

329 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

19.11.2020 - Čiastka 128

321 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 30. októbra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii

16.11.2020 - Čiastka 127

319 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 12. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

320 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. novembra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta

13.11.2020 - Čiastka 126

316 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení vyhlášky č. 191/2017 Z. z.

317 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 30. októbra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov

318 / 2020 Z.z. ... UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 4. novembra 2020

11.11.2020 - Čiastka 125

315 / 2020 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 718 z 11. novembra 2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie ďalších opatrení podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

11.11.2020 - Čiastka 124

311 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 22. októbra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

312 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 21. októbra 2020 o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

313 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 5. novembra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 146/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

314 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 22. októbra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Utorok, 24. november 2020
Meniny má Emília, zajtra Katarína
USD* 1.1901+0.0038
GBP* 0.8889-0.0050
CZK* 26.3110-0.0290
HUF* 360.2100+0.7100
PLN* 4.4735+0.0096
SEK* 10.2145-0.0023
HRK* 7.5615-0.0050
CHF* 1.0806-0.0005
RUB* 90.3507+0.0885

  18:40 - Zrušenie bankového odvodu je podľa Hegera veľmi dobrý krok

  18:29 - Americký index Dow Jones sa prvýkrát dostal nad 30-tisíc bodov

  18:13 - Brexit bez dohody spôsobí britskému automobilovému priemyslu obrovské straty

  18:02 - Agrorezort chce pre pandémiu obmedziť administratívnu záťaž podnikateľov

  17:47 - Rodičia vysokoškolákov nestratia nárok na daňový bonus na dieťa

  17:30 - Poslanci zrušili bankový odvod, cigarety počas troch rokov zdražejú o 80 centov

Bratislava0°C   
Košice0°C   
Poprad0°C   
Žilina1°C   
Zvolen-4°C   
Viedeň1°C   
Praha0°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0