EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

15.10.2021 - Čiastka 138

366 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 601 zo 14. októbra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

367 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

13.10.2021 - Čiastka 137

364 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

365 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

12.10.2021 - Čiastka 136

361 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 6. októbra 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z.

362 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. októbra 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení neskorších predpisov

363 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 21. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

08.10.2021 - Čiastka 135

354 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 21. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

355 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 21. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

356 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 21. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

357 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 22. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

358 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 22. septembra 2021 o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

359 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 574 zo 7. októbra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

360 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 228/2021 Z. z.

07.10.2021 - Čiastka 134

349 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 29. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

350 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 29. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov

351 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 29. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

352 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

353 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

05.10.2021 - Čiastka 133

345 / 2021 Z.z. ... ZÁKON zo 17. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 410/2020 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

346 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 21. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

347 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 21. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

348 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

01.10.2021 - Čiastka 132

344 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 557 z 29. septembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

30.09.2021 - Čiastka 131

343 / 2021 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. septembra 2021 o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2022

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Pondelok, 18. október 2021
Meniny má Lukáš, zajtra Kristián
USD 1.1604+0.0002
GBP 0.8444+0.0007
CZK 25.4530+0.0500
HUF 361.3500+1.6400
PLN 4.5787+0.0143
SEK 10.0375+0.0087
HRK 7.5085-0.0020
CHF 1.0712-0.0017
RUB 82.7185+0.0860

  20:04 - Česko na dva mesiace zruší DPH na elektrinu a plyn

  19:04 - Európske akcie sa v pondelok oslabili, náladu zhoršilo spomalenie rastu Číny

  16:47 - Ruský Gazprom za prvých deväť mesiacov tohto roka zvýšil export plynu

  16:11 - Produkcia amerického priemyslu klesla už druhý mesiac po sebe

  15:52 - Toyota vybuduje v USA závod na batérie pre hybridné a elektrické autá

  14:58 - Viac ako 600-tisíc Slovákov žije pod hranicou príjmovej chudoby

Bratislava7°C   
Košice9°C   
Poprad6°C   
Žilina7°C   
Zvolen25°C   
Viedeň7°C   
Praha8°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0