EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

05.03.2021 - Čiastka 33

95 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 128 z 3. marca 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

02.03.2021 - Čiastka 32

94 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

01.03.2021 - Čiastka 31

92 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 26. februára 2021 č. 607 k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie

93 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. februára 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19

26.02.2021 - Čiastka 30

88 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 24. februára 2021 o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie

89 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 24. februára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

90 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 118 z 24. februára 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

91 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. februára 2021, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu

25.02.2021 - Čiastka 29

86 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

87 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

23.02.2021 - Čiastka 28

85 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 15. februára 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení

22.02.2021 - Čiastka 27

81 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 5. februára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

82 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 5. februára 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

83 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 3. februára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

84 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 18. februára 2021, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2019 Z. z.

19.02.2021 - Čiastka 26

75 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 5. februára 2021, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

76 / 2021 Z.z. ... ZÁKON zo 4. februára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

77 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 89 zo 17. februára 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

78 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

79 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

80 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Sobota, 6. marec 2021
Meniny má Radoslav, zajtra Tomáš
USD* 1.1938-0.0096
GBP* 0.8630+0.0003
CZK* 26.3030+0.0950
HUF* 366.2900+1.7600
PLN* 4.5748+0.0219
SEK* 10.1863+0.0268
HRK* 7.5745-0.0125
CHF* 1.1066-0.0048
RUB* 88.8807+0.2244

  05.03.2021, 16:41 - Miera nezamestnanosti v USA vo februári klesla na 6,2 %

  05.03.2021, 15:55 - Nečinnosť okolo odsunu materiálu na D4 v Rači môže stáť milióny

  05.03.2021, 14:53 - Apple bol minulý rok najväčší výrobca smart hodiniek na svete

  05.03.2021, 14:21 - Volkswagen plánuje do roku 2030 viac ako zdvojnásobiť podiel elektromobilov

  05.03.2021, 14:18 - Priemyselné objednávky v Nemecku stúpli dvojnásobne oproti predpovediam

  05.03.2021, 14:15 - Čína plánuje vybudovať polárnu obchodnú trasu do Európy

Bratislava-1°C   
Košice-2°C   
Poprad-5°C   
Žilina-5°C   
Zvolen5°C   
Viedeň-3°C   
Praha-4°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0