EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

23.10.2020 - Čiastka 115

290 / 2020 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

22.10.2020 - Čiastka 114

289 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z.

20.10.2020 - Čiastka 113

287 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 29. septembra 2020, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony

288 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 25. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

15.10.2020 - Čiastka 112

286 / 2020 Z.z. ... ZÁKON zo 14. októbra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

14.10.2020 - Čiastka 111

285 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 24. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z.

13.10.2020 - Čiastka 110

282 / 2020 Z.z. ... ZÁKON zo 17. septembra 2020, o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

283 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 6. októbra 2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá

284 / 2020 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 645 z 12. októbra 2020 k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

09.10.2020 - Čiastka 109

279 / 2020 Z.z. ... ZÁKON zo 17. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

280 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 22. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

281 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE o oprave chyby v zákone č. 275/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

08.10.2020 - Čiastka 108

274 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 22. septembra 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

275 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 24. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

276 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 22. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

277 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 24. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

278 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 10. augusta 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 18/2016 Z. z.

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Sobota, 24. október 2020
Meniny má Kvetoslava, zajtra Aurel
USD* 1.1856+0.0035
GBP* 0.9067+0.0040
CZK* 27.2220-0.0080
HUF* 364.1700-0.4300
PLN* 4.5823+0.0040
SEK* 10.3618-0.0122
HRK* 7.5778-0.0010
CHF* 1.0715-0.0011
RUB* 90.6421-0.1835

  23.10.2020, 20:05 - Sankcie USA spôsobujú Kube ročné straty niekoľko miliárd dolárov

  23.10.2020, 17:22 - Španielske hotely zaznamenali tento rok vyše 70-percentný úbytok dovolenkárov

  23.10.2020, 16:53 - Dohoda nepomôže, náklady na obchod medzi Úniou a Britániou budú vysoké

  23.10.2020, 16:23 - Vláda sa podľa obchodníkov zbavuje zodpovednosti za kompenzácie

  23.10.2020, 15:53 - Pošta zvažuje testovanie zamestnancov, železnice štát neoslovil

  23.10.2020, 14:27 - Ministerstvo vyzýva ubytovacie zariadenia, aby pomohli s karanténou

Bratislava10°C   
Košice11°C   
Poprad5°C   
Žilina10°C   
Zvolen10°C   
Viedeň8°C   
Praha13°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0