EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

14.11.2018 - Čiastka 112

311 / 2018 Z.z. ... OPATRENIE Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

312 / 2018 Z.z. ... ZÁKON zo 17. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

313 / 2018 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

314 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 24. októbra 2018 o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

13.11.2018 - Čiastka 111

305 / 2018 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2018 o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

306 / 2018 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

307 / 2018 Z.z. ... ZÁKON zo 17. októbra 2018 o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

308 / 2018 Z.z. ... ZÁKON zo 17. októbra 2018 o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

309 / 2018 Z.z. ... ZÁKON zo 17. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

310 / 2018 Z.z. ... ZÁKON zo 17. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

09.11.2018 - Čiastka 110

302 / 2018 Z.z. ... ZÁKON zo 17. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

303 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

304 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

06.11.2018 - Čiastka 109

300 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 10. októbra 2018, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019

301 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

25.10.2018 - Čiastka 108

298 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

299 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE o oprave chyby v opatrení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

22.10.2018 - Čiastka 107

292 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

293 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

294 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. septembra 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok v znení vyhlášky č. 21/2018 Z. z.

295 / 2018 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 2. októbra 2018, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

296 / 2018 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 2. októbra 2018 o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia

297 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura v Slovenskej republike

17.10.2018 - Čiastka 106

290 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 20. septembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

291 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 12. septembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

16.10.2018 - Čiastka 105

286 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 12. septembra 2018 o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre

287 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 13. septembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

288 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 13. septembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

289 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 18. septembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Štvrtok, 15. november 2018
Meniny má Leopold, zajtra Agnesa
USD* 1.1296+0.0035
GBP* 0.8705+0.0010
CZK* 25.9940+0.0550
HUF* 322.6800-0.2100
PLN* 4.2911-0.0081
SEK* 10.2685+0.0401
HRK* 7.4230-0.0008
CHF* 1.1395+0.0027
RUB* 76.3414+0.1424

  15:56 - Slovensko posúdi enviromentálny vplyv širokorozchodnej železnice z Ázie

  15:47 - Volkswagen prijal novú stratégiu, produktivitu chce zvýšiť takmer o tretinu

  15:39 - Nezhody v nákupe IT technológii pre štát pokračujú, nová koncepcia neprešla

  15:21 - Nehnuteľnosti v krajských mestách chýbajú, vykúpili sa počas realitného boomu

  15:08 - Väčšie náhrady za zmeškané vlaky navrhuje europarlament

  14:54 - Bitcoin po veľkom stredajšom prepade klesá ďalej

Bratislava10°C   
Košice7°C   
Poprad4°C   
Žilina9°C   
Zvolen10°C   
Viedeň10°C   
Praha3°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0