EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

24.05.2019 - Čiastka 52

132 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

133 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

134 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. mája 2019, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

135 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. mája 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení neskorších predpisov

136 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 15. mája 2019, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov

17.05.2019 - Čiastka 51

129 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 30. apríla 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

130 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. mája 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z.

131 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE o oprave chyby v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 128/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

15.05.2019 - Čiastka 50

127 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 24. apríla 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 218/2009 Z. z.

128 / 2019 Z.z. ... ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 13. mája 2019 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

14.05.2019 - Čiastka 49

126 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 10. mája 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov

10.05.2019 - Čiastka 48

123 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 12. apríla 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z. z.

124 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 12. apríla 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii

125 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

07.05.2019 - Čiastka 47

120 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

121 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 25. apríla 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly

122 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 25. apríla 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly

03.05.2019 - Čiastka 46

119 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 2. apríla 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.05.2019 - Čiastka 45

115 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 29. apríla 2019, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky

116 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

117 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

118 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Sobota, 25. máj 2019
Meniny má Urban, zajtra Dušan
USD* 1.1187+0.0048
GBP* 0.8832+0.0022
CZK* 25.8300+0.0090
HUF* 325.9500-1.0000
PLN* 4.2974-0.0090
SEK* 10.7098-0.0275
HRK* 7.4258-0.0007
CHF* 1.1215-0.0009
RUB* 72.1352+0.0827

  12:50 - Slovensko nezavedie celoplošnú fakturáciu bez DPH

  24.05.2019, 19:21 - Bžána už za miliónovú odmenu nestíhajú

  24.05.2019, 18:47 - Nemci môžu vrátiť predajcom Volkswageny zasiahnuté kauzou Dieselgate

  24.05.2019, 18:30 - Billa kódex neporušila, keď upozorňovala na poľský pôvod mäsa v Lidli

  24.05.2019, 18:26 - Zima bola teplejšia, vo vyúčtovaní môžu byť preplatky

  24.05.2019, 18:23 - Čínska vládla odmietla podozrenia USA z prepojenia na Huawei

Bratislava23°C   
Košice20°C   
Poprad17°C   
Žilina21°C   
Zvolen23°C   
Viedeň22°C   
Praha21°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0