EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

19.01.2018 - Čiastka 7

15 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE o oprave chyby v opatrení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

18.01.2018 - Čiastka 6

14 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 10. januára 2018 o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

15.01.2018 - Čiastka 5

12 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

13 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 10. januára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

12.01.2018 - Čiastka 4

10 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 8. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)

11 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017, ktorou sa ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa

11.01.2018 - Čiastka 3

8 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 29. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

9 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 2. januára 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení vyhlášky č. 35/2012 Z. z.

09.01.2018 - Čiastka 2

5 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení neskorších predpisov

6 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

7 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

05.01.2018 - Čiastka 1

1 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

2 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2017 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka

3 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2017 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Františka Kollára

4 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 13. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov

01.01.2018 - Čiastka 134

351 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 21. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

352 / 2017 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

353 / 2017 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

354 / 2017 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

355 / 2017 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 13. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

356 / 2017 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 13. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

357 / 2017 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 13. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

358 / 2017 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 13. decembra 2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

359 / 2017 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 13. decembra 2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

360 / 2017 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 13. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

361 / 2017 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 13. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Sobota, 20. január 2018
Meniny má Dalibor, zajtra Vincent
USD* 1.2255+0.0020
GBP* 0.8837+0.0016
CZK* 25.4330+0.0680
HUF* 309.2000+0.6900
PLN* 4.1716+0.0051
SEK* 9.8333+0.0028
HRK* 7.4352-0.0057
CHF* 1.1758+0.0010
RUB* 69.3324+0.1198

  22:56 - Český export spomaľuje, zahraničné firmy prestávajú dávať podnikom objednávky

  16:12 - Ponuka sa zmení. Európania si budú môcť pochutnať na hmyze a riasach

  14:20 - Fico obhajoval nákup transportérov, nevylúčil ani tender

  14:08 - Ak sa Bory v Bratislave rozšíria, Penta chce investovať do infraštruktúry

  12:50 - Nemecké akciové indexy posilňujú vďaka výborným výsledkom firiem

  12:28 - Rýchla móda dnes nemá alternatívu

Bratislava-1°C   
Košice-1°C   
Poprad-9°C   
Žilina-1°C   
Zvolen-1°C   
Viedeň1°C   
Praha0°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0