EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

13.03.2019 - Čiastka 29

77 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 27. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

11.03.2019 - Čiastka 28

75 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 15. februára 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky č. 43/2016 Z. z.

76 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky zo 4. marca 2019 o výške úhrady za poskytovanie technickej normy

07.03.2019 - Čiastka 27

71 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 22. februára 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 106/2016 Z. z.

72 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 22. februára 2019, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie

73 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. februára 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov

74 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

06.03.2019 - Čiastka 26

70 / 2019 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2016 z 12. decembra 2018 V mene Slovenskej republiky

05.03.2019 - Čiastka 25

67 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

68 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska z 29. januára 2019 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika

69 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska z 29. januára 2019 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika

04.03.2019 - Čiastka 24

62 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 1. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov

63 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 30. januára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

64 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 5. februára 2019 o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

65 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 31. januára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

66 / 2019 Z.z. ... ÚSTAVNÝ ZÁKON z 31. januára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

28.02.2019 - Čiastka 23

57 / 2019 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2016 z 30. januára 2019 V mene Slovenskej republiky

58 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. februára 2019, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad

59 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

60 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25 . februára 2019, ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení

61 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat

26.02.2019 - Čiastka 22

54 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 30. januára 2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

55 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 5. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

56 / 2019 Z.z. ... OPATRENIE Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. februára 2019, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Streda, 20. marec 2019
Meniny má Víťazoslav, zajtra Blahoslav
USD* 1.1358+0.0009
GBP* 0.8555-0.0011
CZK* 25.6040-0.0120
HUF* 313.2200-1.1600
PLN* 4.2879-0.0100
SEK* 10.4485-0.0158
HRK* 7.4168+0.0020
CHF* 1.1353-0.0007
RUB* 73.1062+0.1845

  12:08 - Záujem o podporu na OZE je vysoký, domácnosti si peniaze rozobrali za sedem minút

  11:52 - Dôchodcovia sa už môžu uchádzať o štátom dotovaný rekondičný pobyt

  11:46 - Štát poďla SaS vystrkal zhotoviteľa Višňového preč zo stavby

  11:24 - Výroba liekov v Unimed Pharme naďalej stojí

  11:00 - Cukor sa drží dole, i keď ceny ostatných potravín vyskočili

  10:40 - Disney posilňuje prvenstvo v zábavnom priemysle, prevzal časť 21st Century Fox

Bratislava8°C   
Košice8°C   
Poprad5°C   
Žilina8°C   
Zvolen10°C   
Viedeň8°C   
Praha7°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0