EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

16.01.2019 - Čiastka 6

17 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

18 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

19 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

11.01.2019 - Čiastka 5

9 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 6. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

10 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 4. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

11 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 5. decembra 2018 o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

12 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 7. januára 2019, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov

13 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro

14 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov

15 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2011 Z. z. o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí

16 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. decembra 2018, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 364/2010 Z. z.

10.01.2019 - Čiastka 4

8 / 2019 Z.z. ... ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

09.01.2019 - Čiastka 3

4 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 4. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

5 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 7. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

6 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 13. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

7 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

04.01.2019 - Čiastka 2

2 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 6. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 7. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

02.01.2019 - Čiastka 1

1 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

31.12.2018 - Čiastka 133

399 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 19. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov

400 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 19. decembra 2018 o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

401 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 19. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

402 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. decembra 2018, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019

403 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. decembra 2018, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019

404 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. decembra 2018, ktorou sa ustanovuje zoznam viacročných nákladových skupín

405 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

406 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

407 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

408 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

409 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

410 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

411 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

412 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

413 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

414 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

415 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 19. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

28.12.2018 - Čiastka 132

385 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 13. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

386 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 28. novembra 2018, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

387 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 17. decembra 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

388 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

389 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

390 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

391 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

392 / 2018 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 13. decembra 2018, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

393 / 2018 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 13. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

394 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

395 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

396 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo 17. decembra 2018, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

397 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 18. decembra 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 331/2016 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení

398 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Štvrtok, 17. január 2019
Meniny má Nataša, zajtra Bohdana
USD* 1.1389-0.0035
GBP* 0.8859-0.0043
CZK* 25.5640-0.0080
HUF* 321.5800-1.2200
PLN* 4.2877-0.0053
SEK* 10.2488+0.0085
HRK* 7.4268+0.0003
CHF* 1.1269+0.0003
RUB* 75.9175-0.7547

  16.01.2019, 22:29 - EÚ vynaloží na humanitárnu pomoc 1,6 miliardy eur

  16.01.2019, 22:12 - EÚ navýši financie na demontáž jadrových reaktorov na Slovensku a v Bulharsku

  16.01.2019, 19:27 - ZMOS odmieta hradiť rekreačné poukazy školským zamestnancom

  16.01.2019, 19:20 - McDonald's prišiel o práva na ochrannú známku Big Mac v EÚ

  16.01.2019, 17:20 - Emisie z domáceho vykurovania sú výzvou. Pomohla by dotácia na kotol

  16.01.2019, 16:55 - Španielsko navštívili rekordné davy turistov. Dúfa, že predbehlo Francúzov

Bratislava-1°C   
Košice-1°C   
Poprad3°C   
Žilina-2°C   
Zvolen-2°C   
Viedeň-1°C   
Praha4°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0