EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

05.08.2021 - Čiastka 113

310 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 24. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

311 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

04.08.2021 - Čiastka 112

308 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 23. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

309 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 25. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

02.08.2021 - Čiastka 111

307 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021-55 z 27. júla 2021 v znení opravného uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021-82 z 29. júla 2021

29.07.2021 - Čiastka 110

306 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

28.07.2021 - Čiastka 109

304 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 25. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

305 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 25. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

27.07.2021 - Čiastka 108

298 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 15. júla 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z.

299 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 15. júla 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 224/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov

300 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 15. júla 2021, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

301 / 2021 Z.z. ... ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23. júla 2021 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

302 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 10/2021-38 z 13. júla 2021

303 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 27/2020-108 z 30. júna 2021

26.07.2021 - Čiastka 107

296 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 2. júla 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

297 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 2. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

23.07.2021 - Čiastka 106

289 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. júla 2021, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové

290 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. júla 2021, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka

291 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. júla 2021, ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno

292 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14.júla 2021, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Laborec

293 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. júla 2021, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Výravy

294 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. júla 2021, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Chotčianky

295 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Štvrtok, 5. august 2021
Meniny má Hortenzia, zajtra Jozefína
USD* 1.1861-0.0024
GBP* 0.8515-0.0020
CZK* 25.4400-0.0500
HUF* 354.2400-0.3500
PLN* 4.5438-0.0124
SEK* 10.1970-0.0075
HRK* 7.5009+0.0004
CHF* 1.0729-0.0006
RUB* 86.5106-0.1957

  16:33 - Doležal: Pomoc cestovnému ruchu a gastru predĺžime aj na apríl a máj

  16:26 - Venezuela škrtne šesť núl z cien v domácej mene

  16:23 - Česká národná banka opäť zvýšila úrokové sadzby

  14:56 - Výrobcovia hudobných nástrojov dostali v Nemecku pokutu 21 miliónov eur za kartel

  14:12 - Tržby Uberu sa v druhom kvartáli viac ako zdvojnásobili

  11:47 - Spotreba piva na Slovensku klesá, za tridsať rokov sa prepadla o štvrtinu

Bratislava18°C   
Košice23°C   
Poprad15°C   
Žilina17°C   
Zvolen25°C   
Viedeň17°C   
Praha16°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0