EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

09.08.2019 - Čiastka 86

250 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. augusta 2019, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

08.08.2019 - Čiastka 85

247 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

248 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

249 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

06.08.2019 - Čiastka 84

244 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 22. júla 2019 o sústave študijných odborov Slovenskej republiky

245 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 22. júla 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

246 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 22. júla 2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

02.08.2019 - Čiastka 83

243 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

31.07.2019 - Čiastka 82

232 / 2019 Z.z. ... ÚSTAVNÝ ZÁKON z 26. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

233 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 26. júna 2019 o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

234 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 20. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

235 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 20. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

236 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

237 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

238 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

239 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 9. júla 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

240 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 1. júla 2019, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z.

241 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

242 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

23.07.2019 - Čiastka 81

228 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 25. júna 2019 o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

229 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 25. júna 2019, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov

230 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

231 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 26. júna 2019 o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

22.07.2019 - Čiastka 80

221 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 19. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

222 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 20. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

223 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 18. júna 2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

224 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 26. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

225 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

226 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 25. júna 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

227 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júna 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

19.07.2019 - Čiastka 79

220 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júna 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Pondelok, 19. august 2019
Meniny má Lýdia, zajtra Anabela
USD* 1.1076-0.0074
GBP* 0.9103-0.0083
CZK* 25.7340-0.1420
HUF* 324.7800-1.4200
PLN* 4.3381-0.0497
SEK* 10.7120-0.0185
HRK* 7.3890+0.0032
CHF* 1.0854-0.0009
RUB* 73.3855-0.3916

  18.08.2019, 18:54 - Komu sa oplatí chytať dažďovú vodu? V Bratislave je to inak ako v Poprade

  18.08.2019, 18:00 - Vysoké nájomné aj ceny nehnuteľností vyháňajú v Nemecku malé firmy z centier

  18.08.2019, 17:13 - Americké ministerstvo obchodu možno predĺži úľavy pre Huawei

  18.08.2019, 16:10 - Nemecko možno upustí od vyrovnaného rozpočtu, aby sa vyhlo recesii

  18.08.2019, 16:00 - Odtlačky prstov či skenovanie sietnice. Čo čaká Slovákov pri platbách kartami v e-shopoch?

  18.08.2019, 15:19 - Kúpa Grónska by Spojené štáty stála miliardy až bilióny dolárov

Bratislava21°C   
Košice18°C   
Poprad20°C   
Žilina16°C   
Zvolen18°C   
Viedeň23°C   
Praha24°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0